Spotkanie w Szczecinku i CzarnemSpotkanie w Szczecinku i Czarnem

20 maja poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wziął udział w dwóch spotkaniach z wyborcami, w Czarnem i w Szczecinku.

Poseł wraz z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem i wiceministrem środowiska Małgorzatą Golińską spotkali się z mieszkańcami dwóch miast w ramach cyklu spotkań #PolskaJestJedna.

Mieszkańcy bardzo licznie uczestniczyli w spotkaniu (w Szczecinku w spotkaniu uczestniczyło około 300 osób) zadając pytania o stan finansów publicznych, plany rządu odnośnie emerytur, uszczelnienie systemu ściągania VAT-u zwracając uwagę decydentów na fatalny stan dróg wojewódzkich i gminnych.

 

czarne 20 maja