Poświęcenie ronda w ChojnicachPoświęcenie ronda w Chojnicach

W dniu dzisiejszym (12 września) odbyła się uroczystość poświęcenia i odsłonięcia tablicy z nazwą ronda im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach. Posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego reprezentowali asystenci społeczni: Wojciech Rolbiecki, Piotr Pawlicki i Wacław Zygmański.

Uroczystości prowadził Bartosz Bluma, radny Rady Miasta Chojnice, który wspominał bezkompromisowość kardynała Wyszyńskiego w sprawach życia i obrony nienarodzonych.

Uroczystego poświęcenia ronda dokonał ksiądz dziekan Jacek Dawidowski, który wspominał wizytę Prymasa Tysiąclecia w Chojnicach. Prymas Wyszyński był w Chojnicach dwa razy: w roku 1953 oraz w październiku 1961, kiedy w kościele farnym (dzisiejsza bazylika mniejsza) został wystawiony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej peregrynujący po całej Polsce.

20210912 16263120210912 162624