Posiedzenie parlamentarnego zespołuPosiedzenie parlamentarnego zespołu

20 marca podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej", członkowie zespołu wraz z zaproszonymi gośćmi dyskutowali o przewozach pasażerskich.

Z zaproszenia przewodniczącego zespołu- posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego skorzystali minister Marek Chodkiewicz (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) oraz przedstawiciel departamentu transportu drogowego w ministerstwie infrastruktury, przedstawiciel Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.

Temat transportu publicznego jest tematem niezwykle ważnym dla mieszkańców miast i miejscowości oddalonych od większych aglomeracji miejskich. Posłowie spotykają się, na co dzień z problemami ludzi, którzy dojeżdżają do szkół, zakładów pracy, lekarzy specjalistów w ośrodkach akademickich. To od lat nierozwiązany problem- samorządy nie mają środków na dodatkowe połączenia autobusowe, PKP do niedawna likwidowały kolejne linie i pary połączeń. Mieszkańcy niestety zostawali sami ze swoimi codziennymi problemami dojazdów do pracy, szkół, lekarzy i urzędów.

Posiedzenie zespołu parlamentarnego i dyskusji podczas spotkania była próbą odpowiedzi na pytanie jak pomóc mieszkańcom „Polski powiatowo- gminnej” w ich codziennych problemach związanych z komunikacją.

Zapis video obrad komisji w dniu 20 marca:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=AE0DDAFB61F945A8C125825000527912