Pogrzeb premiera Jana OlszewskiegoPogrzeb Jana Olszewskiego

W dniu 16 lutego Polska pożegnała premiera Jana Olszewskiego. Harcerza Szarych Szeregów, powstańca warszawskiego, działacza opozycji demokratycznej w PRL-u, adwokat opozycjonistów i robotników w procesach politycznych, oskarżyciela posiłkowego morderców bł. księdza Jerzego Popiełuszko, premiera pierwszego rządu III RP wyłonionego przez Sejm w wybrany w całkowicie wolnych wyborach.

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński uczestniczył w uroczystościach pogrzebu państwowego. Msza święta pogrzebowa z udziałem głowy państwa, prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów, parlamentarzystów i bardzo licznie zgromadzonych działaczy organizacji kombatanckich, NSZZ Solidarność, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, została odprawiona w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie pod przewodnictwem biskupa Antoniego Dydycza.

Kondukt żałobny z Archikatedry św. Jana wraz z tłumem warszawiaków i gości z całej Polski przeszedł na plac Krasińskich, gdzie odbyła się uroczystość symbolicznego pożegnania premiera przez kombatantów i harcerzy. Następnie kondukt przeszedł na Powązki Wojskowe, gdzie spoczęło ciało Jana Olszewskiego.

Śmierć i pogrzeb Jana Olszewskiego była okazją do wspomnienia pięknej karty historii tego wielkiego patrioty. W dniu 21 lutego Sejm RP przyjął większością głosów uchwałę upamiętniającą Jana Olszewskiego.

IMG 1176IMG 1177IMG 1178IMG 1181IMG 1182