Rodzina 500+Rodzina 500+

W dniu 1 kwietnia, w niecałe pięć miesięcy od powołania Pani Beaty Szydło na Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość wprowadza w życie jeden z podstawowych punktów programu wyborczego i expose Pani premier. Program Rodzina 500+, program wsparcia polskich rodzin stał się faktem. Ustawa o programie wsparcia rodziny- Rodzina 500+, została bardzo szybko przygotowana przez Radę Ministrów i podjęta przez parlament RP. Ten program był priorytetem gabinetu Pani premier Beaty Szydło. W ciągu trzech miesięcy od zaprzysiężenia rządu, Pan prezydent Andrzej Duda podpisał stosowną ustawę. Od dzisiaj można składać wnioski do MOPS-ów i GOPS-ów.

Program ma na celu poprawienie współczynników demograficznych w Polsce. Niestety, masowa emigracja ostatnich lat młodych ludzi, którzy zakładają rodziny w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, państwach które zapewniają opiekę socjalną rodzinom podejmującym trud wychowania dzieci, spowodowała, że Polsce grozi ujemny przyrost naturalny. Długofalowe prognozy są bardzo pesymistyczne- Polaków ma ubywać, a państwo chcąc się rozwijać musi mieć zapewnione zastępowanie pokoleń. Według prognoz w 2035 roku Polaków ma być 36 milionów- tj. o 2 miliony mniej niż obecnie.

Program Rodzina 500+ wdrożony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, ma za zadanie odwrócić negatywne trendy demograficzne. Według statystyk, wychowanie dziecka do 20 roku to koszt prawie 200 tysięcy złotych, dwójki dzieci to kwota pomiędzy 320-350 tysięcy. Wielu polskich rodzin nie stać na „luksus” posiadania więcej niż jednego dziecka. Te pieniądze, to realne wsparcie dla młodych Polaków, dla polskich dzieci. Pomijając duży trud rodziców wkładany w wychowanie dzieci, ich edukację, obciążenia finansowe, koszty związane z koniecznymi wydatkami na dzieci są relatywnie bardzo wysokie.

Program wsparcia polskich rodzin, program Rodzina 500+ to pierwszy po odzyskaniu wolności program na tak wielką skalę. Dotychczas nikt się nie odważył się pomóc rodzinom, nikt z rządzących nie patrzył w przyszłość, liczyło się tu i teraz. Prawo i Sprawiedliwość biorąc odpowiedzialność za przyszłość Polski, przyszłość Polaków wdraża program Rodzina 500+.

W budżecie państwa na rok 2016 jest zapewnione 19 miliardów złotych na ten program. Te pieniądze na pewno pobudzą gospodarkę, rynek wewnętrzny. Część rodziców przeznaczy otrzymane środki na przyszłość swoich dzieci, na ich studia. Natomiast znakomita większość wyda te pieniądze na bieżąco, według specjalistów konsumpcja ma się znacząco zwiększyć, a to spowoduje, że nasza gospodarka będziecie się rozwijać szybciej.

W powiecie chojnickim, miesięcznie ma się pojawić 2,5mln złotych pieniędzy. To bardzo duże pieniądze, które trafią przede wszystkim do rodzin, ale pośrednio do naszych sklepów, przedsiębiorców, zakładów usługowych. To rodzice będą dysponentami wsparcia państwa dla ich dzieci.

W niedzielę 3 kwietnia, w miastach powiatu chojnickiego- Chojnicach, Brusach, Czersku członkowie i sympatycy Komitetu Terenowego Prawo i Sprawiedliwość rozdawali ulotki z hasłem: „Dotrzymaliśmy słowa”. Tak, rząd, prezydent dotrzymali słowa. Obietnice z kampanii wyborczej Andrzeja Dudy i Prawa i Sprawiedliwości stały się bardzo szybko faktem! Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców, którzy wyrażali swoją radość z powodu rozpoczęcia programu Rodzina 500+.

4 kwietnia, w biurze poselskim Pana posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego odbyła się konferencja prasowa promująca program Rodzina 500+. Pan poseł przedstawił główne założenia programu, podziękował samorządowcom, którzy bardzo mocno zaangażowali się w działania mające na celu bardzo sprawne przyjmowanie wniosków od rodziców.

IMG 1369