Młodzi 2.0 Młodzieżowe Rady na stulecie NiepodległościMłodzi 2.0 Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości

W dniu 17 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu gościła młodzież na konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, przy współpracy z innymi organizacjami i MEN-em.

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński jako członek parlamentarnego zespołu był jednym z posłów organizujących to przedsięwzięcie i jednym z prowadzących dyskusję.

Okazją do dyskusji jest nowelizacja Ustawy o Samorządzie gminnym, który przewiduje większą partycypacji młodzieżowych rad w procesie decyzyjnym zarówno na szczeblu lokalnym na poziomie gmin i powiatów jak i centralnym. Młodzież ma mieć swoją reprezentację, a je głos ma być słyszalny, a przede wszystkim uwzględniany w decyzjach rad gmin.

W trakcie konferencji młodzież miała możliwość przedstawić swoje postulaty najważniejszym osobom państwie- gościem konferencji był wicepremier profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

RZ 0590.view

Program konferencji:

 program.pdf

Relacja ze strony Sejmu RP:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=9020E4D771B54B87C125827200639C6F

Relacja ze strony MEN-u:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/mlodzi-2-0-konferencja-o-mlodziezowych-radach-z-udzialem-wiceminister-edukacji.html

Audycja z udziałem posła profesora Jacka Kurzępy przewodniczącym Parlamentarnego Zespółu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, zarejestrowana po konferencji:

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/rozmowy-niedokonczone-mlodziezowe-rady-przy-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-na-100-lecie-niepodleglosci-cz-i/