Krajowy Plan OdbudowyKrajowy Plan Odbudowy

Nowe środki z UE dla samorządów m.in. powiatów bytowskiego, chojnickiego i człuchowskiego w zasięgu ręki! Do Polski trafi rekordowe 770 mld zł! Dzięki sukcesowi negocjacyjnemu premiera Mateusza Morawieckiego w 2020 r., Polska może otrzymać największe w historii Unii Europejskiej środki finansowe – ok. 770 mld zł.

Z pieniędzy tych będą mogły również skorzystać także gminy powiatów bytowskiego, chojnickiego i człuchowskiego. Środki chcemy przeznaczyć m.in. na infrastrukturę drogową, kolejową, wod.-kan., wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, ochronę zdrowia oraz edukację. To wielka szansa na dogonienie rozwiniętych państw Unii Europejskiej, a przede wszystkim impuls dla rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego, wdrożenia innowacyjnych technologii i projektów oraz zrównoważony rozwój całego kraju. Te ogromne pieniądze oznaczają również ochronę miejsc pracy i powstanie kolejnych.

54 mld (około 220 mld PLN) może otrzymać Polska w ramach środków Europejskiego Funduszu Odbudowy- środków przeznaczonych przez UE na walkę ze skutkami pandemii Covid 19. Gospodarki wszystkich państw na świecie odczuły skutki ogólnoświatowego lock-downu, zmniejszonego popytu na część usług i towarów. Rząd Polski chce w systemowy i przemyślany sposób wspierać zagrożone branże. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało projekt Krajowego Planu Odbudowy, który został przyjęty przez Radę Ministrów i przesłany do Komisji Europejskiej 30 kwietnia.

4 maja Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będzie głosował nad rządowym projektem Krajowego Planu Odbudowy. To niezwykle ważne głosowanie, najważniejsze chyba w tej kadencji Sejmu.

Więcej informacji tutaj: Krajowy Plan Odbudowy