Dezyderat do ministra infrastruktury i budownictwaDezyderat do ministra infrastruktury i budownictwa

 Dezyderat w sprawie problemów infrastruktury drogowej i kolejowej w powiecie chojnickim.

 21 czerwca posłowie na posiedzeniu Komisji Infrastruktury uchwalili dezyderat kierowany do ministra infrastruktury i budownictwa. Dezyderat jest pokłosiem wyjazdowego posiedzenia komisji, które z inicjatywy posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego,  w dniu 18 maja odbyło się w  Chojnicach. Podczas posiedzenia posłowie mieli możliwość zapoznania się z największymi problemami związanymi z infrastrukturą drogową i kolejową w powiecie chojnickim oraz pomysłem posła Mrówczyńskiego dotyczącym modernizacji DK22 w systemie 2+1.

  dezyderat-nr7-KI.pdf