11 listopada Narodowe Święto Niepodległości11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości, te słowa jednego z ojców polskiej niepodległości, marszałka Józefa Piłsudskiego powinny być drogowskazem każdego Polaka. Naszym obowiązkiem jest pamięć o poprzednich pokoleniach, o czasach minionych, wspaniałych i dramatycznych dla naszej Ojczyzny. Ze wspaniałych momentów historii Polski musimy być dumni, z trudnych i ciężkich wyciągać wnioski. Słowa amerykańskiego poety i filozofa Georga Santayana: kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie, doskonale komponują się ze słowami marszałka Piłsudskiego- pamięć o przeszłości jest kluczowa dla każdego człowieka i szerzej narodu. Dlatego dzisiaj w 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ukochaną Ojczyznę spotykamy się, aby uczcić pamięć tych, którzy tę niepodległość wywalczyli, dbali o nią, bronili jej i stracili życie w jej obronie.

Wspominamy Powstańców- Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstania Listopadowego, Styczniowego, Wielkopolskiego, Śląskiego: ofiara Ich krwi przyczyniła się do odzyskania niepodległości. Wspominamy ofiary wcielonych do zaborczych armii podczas Wielkiej Wojny, chylimy czoła przed obrońcami II RP w czasie sowieckiego ataku w 1920 roku. Oddajemy hołd ofiarom września 1939 roku, niemieckiego i sowieckiego terroru II wojny światowej. Blisko naszej pamięci są harcerze Szarych Szeregów, partyzanci Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, wspaniali młodzi ludzie, którzy oddali życie w Powstaniu Warszawskim. Pamiętamy o tragicznych losach żołnierzy II Korpusu generała Władysława Andersa, dla których nie było powrotu do Polski po II wojnie światowej.

Wzorem dla wszystkich powinni być Żołnierze Niezłomni, wyklęci przez komunistyczny terror przyniesiony na bagnetach Armii Czerwonej. Danusia Siedzikówna "Inka", rotmistrz Witold Pilecki, major Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka", nie poddali się, byli wierni przysiędze złożonej w podziemnej Polsce, nie godzili się na kolejną okupację! W naszej pamięci są ofiary robotniczych strajków w Poznaniu, na Wybrzeżu, w Radomiu i na kopalni Wujek. Wspominamy Solidarność i ofiary księży Popiełuszki, Zycha, Niedzielaka, Suchowolca.

To setki tysięcy zesłańców, katorżników, więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów, więźniów politycznych PRL-u, internowanych, szykanowanych w czasie tzw. demokracji ludowej, wszystkich ich łączyło jedno- miłość do naszej Ojczyzny, do Polski.

Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej- te słowa świętego Jana Pawła II idealnie oddają pobudki jakimi kierowały się poprzednie pokolenia naszych rodaków. Miłość do Ojczyzny, miłość szczególna, warta każdej ofiary, nawet ofiary życia.

Dziękujmy Bogu, że dzisiaj nikt od nas nie wymaga ofiary krwi i walki o wolność Polski. Nic nie jest wieczne, ani dane raz na zawsze - niech te słowa każdy z nas pamięta, aby świadomość o tym, że każdego dnia musimy budować, wzmacniać, dbać o naszą wspólną Rzeczpospolitą Polską była wartością nadrzędną nad prywatą i egoizmem. Dlatego szczególnie ważne są słowa św. Jana Pawła II, które kierował do młodzieży na Jasnej Górze w 1983 roku: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

 

Aleksander Mikołaj Mrówczyński

 

Poseł na Sejm RP