Zapytanie w sprawie zbiegu prawa do świadczenia emerytalnegoW dniu 6 lipca, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński na ręce marszałka Sejmu złożył zapytanie kierowane do pani Elżbiety Rafalskiej ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zbiegu prawa do świadczenia emerytalnego.

zapytanie-zbieg-emerytur.pdf