Odpowiedź na interpelację w sprawie realizacji postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony środowiska.Odpowiedź Ministra Środowiska, pana profesora Jana Szyszko na złożoną interpelację w sprawie szeroko rozumianej ochrony krajobrazu w Polsce.

Interpelacja-ochrona-krajobrazu-odp.PDF