Posiedzenie nr 60Podczas 60. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 20 marca, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński jako członek Komisji Infrastruktury przedstawił stanowisko klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=60&dzien=1&wyp=59&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Podczas 60. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 21 marca poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński odczytał oświadczenie poselskie w związku z jubileuszem 25- lecia bazyliki mniejszej w Chojnicach:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=60&dzien=2&wyp=145&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261