Posiedzenie nr 43Na 43 posiedzeniu Sejmu, w dniu 7 czerwca poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński w Sejmie RP odczytał oświadczenie, w związku ze śmiercią i pogrzebem starosty chojnickiego Janusza Palmowskiego.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=43&dzien=1&wyp=195&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261