Posiedzenie nr 27Na posiedzeniu numer 27 w dniu 5 października, poseł zabrał głos w punkcie informacja bieżąca. Poseł skierował pytanie do ministra zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła dotyczące przyszłości pielęgniarek, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=27&dzien=2&wyp=56&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261