Posiedzenie nr 64Podczas 64. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 14 czerwca, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Poseł skierował zapytanie do przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące projektu ustawy i bezpłatnych mediacji

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=64&dzien=1&wyp=115&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

W dniu 14 czerwca poseł odczytał oświadczenie kierowane do uczniów i nauczycieli z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=64&dzien=1&wyp=249&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261