Posiedzenie numer 53Podczas 53 posiedzenia Sejmu RP w dniu 6 grudnia, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wygłosił oświadczenie, w którym podsumował rok działalności Parlamentarnego Zespołu do spraw rozwiązywania problemów mieszkańców „Polski powiatowo- gminnej”.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=53&dzien=1&wyp=257&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

W dniu 7 grudnia poseł zabrał głos w punkcie pytania w sprawach bieżących pytając przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o los linii kolejowych i połączeń kolejowych na styku województw.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=53&dzien=2&wyp=53&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Kontynuacją tematu było podziękowanie przewodniczącemu Komisji Infrastruktury posłowi Bogdanowi Rzońcy za wyjazdowe posiedzenie komisji w Chojnicach i Starogardzie.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=53&dzien=2&wyp=56&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

W dniu 7 grudnia Aleksander Mikołaj Mrówczyński wygłosił oświadczenie nawiązujące do skandalicznej dyskusji w dniu 6 grudnia dotyczącej wotum nieufności dla rządu premier Beaty Szydło.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=53&dzien=2&wyp=207&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261