Posiedzenie numer 52Podczas 52 posiedzenia Sejmu RP w dniu 23 listopada, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawił stanowisko parlamentarzystów PiS-u w sprawie sprawozdania Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu dotyczącej o rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=52&dzien=2&wyp=357&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

W dniu 23 listopada poseł zabrał również głos w punkcie informacja bieżąca, dopytując o zmiany w ustawie o gospodarce odpadami:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=52&dzien=2&wyp=61&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński należy do grona posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy podpisali się pod projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Poseł zabrał głos w trakcie pierwszego czytania projektu ustawy:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=52&dzien=2&wyp=156&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261