Posiedzenie numer 34Na posiedzeniu numer 34 w dniu 25 stycznia, poseł zabrał głos w punkcie oświadczenia.

Aleksander Mikołaj Mrówczyński wygłosił oświadczenie z okazji 97. rocznicy powrotu Chojnic do Polski. W ten sposób poseł oddał symboliczny hołd tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Chojnice znalazły się w graniach odrodzonego państwa oraz działali na rzecz rozwoju Chojnic po odzyskaniu niepodległości .

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=34&dzien=3&wyp=191&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261