Posiedzenie nr 26Na posiedzeniu numer 26 w dniu 22 września, poseł zabrał głos w punkcie informacja bieżąca. Poseł skierował pytanie do Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej dotyczące reformy systemu edukacji.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=26&dzien=2&wyp=84&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261