Posiedzenie nr 25Na posiedzeniu numer 25 w dniu 14 września, poseł zabrał głos w punkcie informacja bieżąca. Poseł skierował pytanie do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła o bezpłatne leki na seniorów w ramach programu rządowego finasowania leków dla osób +75.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=25&dzien=2&wyp=74&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261