Posiedzenie nr 19Na posiedzeniu numer 19 w dniu 19 maja, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie informacja bieżąca zapytał ministra zdrowa Pana Krzysztofa Łandę o kwestie reklam leków i przepisów dotyczących prowadzenia aptek i sprzedaży leków.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=19&dzien=2&wyp=52&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261