Posiedzenie nr 80Podczas 80. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 11 kwietnia poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wygłosił oświadczenie poselskie na okoliczność 9. rocznicy katastrofy w Smoleńsku:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=80&dzien=1&wyp=119&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Podczas 80. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 12 kwietnia poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie obrad informacja bieżąca, kierując pytanie do przedstawicieli ministerstwa infrastruktury dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=80&dzien=2&wyp=68&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Podczas 80. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 25 kwietnia poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie obrad pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe dziękując wnioskodawcom za projekt i nauczycielom, którzy nie strajkują, a są z maturzystami trudnym dla nich czasie.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=80&dzien=3&wyp=73&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261