Posiedzenie nr 39Na posiedzeniu numer 39 w dniu 6 kwietnia, poseł zabrał głos w punkcie informacja bieżąca. Poseł skierował swoje zapytanie do przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuację rolnictwa i rolników w Polsce.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=39&dzien=2&wyp=56&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261