Posiedzenie nr 77Podczas 77. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 20 lutego poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wygłosił oświadczenie poselskie poświęcone osobie zmarłego w dniu 7 lutego Księdzu Prałatowi Aleksandrowi Kłosowi:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=77&dzien=3&wyp=177&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261