Posiedzenie nr 76Podczas 76. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 17 stycznia poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie pytania w sprawach bieżących, kierując pytanie do przedstawicieli Ministerstwa Finansów:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=76&dzien=2&wyp=43&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261