Posiedzenie nr 74Podczas 74. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 12 grudnia poseł Aleksander Mrówczyński wystąpił jako poseł sprawozdawca Komisji Infrastruktury przedstawiając stanowisko komisji w sprawie rządowego projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=74&dzien=1&wyp=226&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Poseł wziął również udział w dyskusji nad projektem ustawy:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=74&dzien=1&wyp=235&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Aleksander Mrówczyński w dniu 14 grudnia wygłosił oświadczenie poselskie oddając hołd zmarłej koleżance poseł Jolancie Szczypińskiej:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=74&dzien=3&wyp=175&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261