Posiedzenie nr 73Podczas 73. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 6 grudnia poseł zabrał Aleksander Mrówczyński zabrał głos w punkcie informacja bieżąca kierując zapytanie do przedstawiciela Ministerstwa Energii w temacie planowanych podwyżek energii elektrycznej:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=73&dzien=2&wyp=67&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261