Posiedzenie nr 72Podczas 72. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 22 listopada poseł Aleksander Mrówczyński zabrał głos jako przedstawiciel klubu poselskiego Prawo i Sprawiedliwość rekomendując rządowy projekt ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=72&dzien=2&wyp=167&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261