Posiedzenie nr 71Podczas 71. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 9 listopada poseł Aleksander Mrówczyński zabrał głos w punkcie obrad informacja bieżąca, kierując zapytanie do przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozwiązania protestu służb mundurowych:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=71&dzien=3&wyp=169&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261