Posiedzenie nr 70Podczas 70. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 24 października, poseł Aleksander Mrówczyński zabrał głos w punkcie obrad informacja bieżąca kierując zapytanie do przedstawicieli Ministerstwa Środowiska w temacie rządowego programu Czyste Powietrze:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=70&dzien=2&wyp=60&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261