Posiedzenie nr 7Na posiedzeniu nr 7 w dniu 29 grudnia 2015 roku, poseł zabrał głos w punkcie sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, kierując pytanie do ministra edukacji Pani Anny Zalewskiej o możliwości zwiększenia subwencji oświatowej.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=7&dzien=1&wyp=150&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261