Posiedzenie nr 68Podczas 68. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 13 września poseł Aleksander Mrówczyński wygłosił oświadczenie poselskie, w którym przedstawił sylwetkę zmarłego w lipcu pierwszego burmistrza Chojnic po upadku komunizmu, Leszka Chamier Cieminskiego:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=68&dzien=2&wyp=219&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Poseł zabrał również głos w punkcie informacja bieżąca kierując zapytanie do przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wspieranie handlu detalicznego prowadzonego przez rolników:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=68&dzien=2&wyp=57&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261