Posiedzenie nr 67Podczas 67. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 20 lipca, poseł Aleksander Mrówczyński złożył oświadczenie poselskie z okazji 550- lecia parlamentaryzmu w Polsce:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=67&dzien=3&wyp=291&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Poseł zabrał również głos podczas dyskusji nad informacją ministra rolnictwa i rozwoju wsi o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=67&dzien=2&wyp=210&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261