Posiedzenie nr 63Podczas 63. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 6 czerwca, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Poseł zadał szereg pytań kierowanych do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=63&dzien=2&wyp=55&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

W dniu 6 czerwca odbyła się również dyskusja nad Sprawozdaniem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Poseł jednoznacznie skrytykował samorządowców z Zarządu Województwa Pomorskiego, którzy negatywnie opiniują plany przekopu Mierzei Wiślanej.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=63&dzien=2&wyp=30&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

 W dniu 7 czerwca poseł zabrał głos w punkcie pytania bieżące, kierując pytane do przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury w sprawie inwestycji w Polsce gminno- powiatowej.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=63&dzien=3&wyp=21&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261