Posiedzenie nr 62Podczas 62. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 10 maja, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie: pytania w sprawach bieżących, kierując zapytanie do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia odnośnie nielegalnego wywozu leków zagranicę, co skutkuje dużymi stratami dla Skarbu Państwa:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=62&dzien=3&wyp=31&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Poseł zabrał również głos w punkcie: informacja bieżąca, kierując zapytanie do przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=62&dzien=3&wyp=75&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

W dniu 10 maja poseł wygłosił również oświadczenie z okazji przypadającego 4 maja Dnia Strażaka, dziękując strażakom za ich trud i poświęcenie w codziennej służbie.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=62&dzien=3&wyp=247&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261