Posiedzenie nr 61Podczas 61. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 11 kwietnia, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie: informacja ministra infrastruktury w sprawie stanu polskiej kolei oraz planowanych na niej inwestycji:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=61&dzien=1&wyp=52&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

W dniu 12 kwietnia poseł w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawił stanowisko klubu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=61&dzien=2&wyp=209&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261