Posiedzenie nr 59Podczas 59 posiedzenia Sejmu RP w dniu 27 lutego poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos podczas dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=59&dzien=1&wyp=100&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

W dniu 28 lutego, w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wygłosił oświadczenie dotyczące święta żołnierzy niezłomnych:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=59&dzien=2&wyp=187&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261