Posiedzenie nr 57Podczas 57 posiedzenia Sejmu RP w dniu 7 lutego, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie Informacja bieżąca, zapytał przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej o szeroko rozumiany rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=58&dzien=2&wyp=57&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261