Posiedzenie nr 55Podczas 55 posiedzenia Sejmu RP w dniu 10 stycznia, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie Informacja bieżąca zapytał przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju o wykorzystane środki w ramach polityki spójności w latach 2014-2017.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=55&dzien=2&wyp=65&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261