Posiedzenie nr 50Podczas 50 posiedzenia Sejmu RP w dniu 25 października poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński w imieniu członków Komisji Infrastruktury przedstawił sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym wnosi wiele zmian, które będą korzystne dla Polaków.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=50&dzien=1&wyp=126&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

W dniu 26 października, poseł zabrał głos w punkcie: pytania w sprawach bieżących kierując zapytanie do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia dotyczące wynagradzania niemedycznych pracowników służby zdrowia.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=50&dzien=2&wyp=30&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

W dniu 26 października, poseł zabrał głos w punkcie: informacja bieżąca kierując zapytanie do przedstawicieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczące podwyżki kwoty minimalnej emerytury.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=50&dzien=2&wyp=84&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261