Posiedzenie nr 5Na posiedzeniu nr 5 w dniu 16 grudnia 2015 roku, poseł zabrał głos w punkcie informacja bieżąca, pytając ministra infrastruktury pana Andrzeja Adamczyka o szanse na rozwój drogi krajowej 22.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=5&dzien=2&wyp=168&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261