Posiedzenie nr 49Podczas 49 posiedzenia Sejmu RP w dniu 12 października poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wygłosił oświadczenie poselskie. Oświadczenie dotyczyło jubileuszu 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=49&dzien=3&wyp=216&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261