Posiedzenie nr 48Podczas 48. posiedzenia Sejmu RP w dniu 28 września poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie: pytania w sprawach bieżących, kierując pytanie do przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wypłaty zasiłków i odszkodowań poszkodowanym w nawałnicy 11 sierpnia.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=48&dzien=2&wyp=26&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Podczas 48. posiedzenia Sejmu RP poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w dyskusji w trakcie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=48&dzien=2&wyp=215&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

W trakcie posiedzenia Sejm RP w dniu 28 września poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński przedstawił oświadczenie z okazji jubileuszu 150- lecia przybycia do Chojnic sióstr Franciszkanek.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=48&dzien=2&wyp=251&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261