Posiedzenie nr 41Na 41 posiedzeniu Sejmu w dniu 11 maja, w przededniu rozpoczęcia ataku na wzgórze Monte Cassino przez żołnierzy II Korpusu dowodzonego przez generała Władysława Andersa, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński złożył oświadczenie, w którym oddaje hołd naszym rodakom walczącym z niemieckim wrogiem.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=41&dzien=2&wyp=167&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261