Posiedzenie nr 32Na posiedzeniu numer 32 w dniu 14 grudnia, w trakcie dyskusji nad rządowym projektem ustawy Prawo oświatowe poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos jako ostatni poseł przed głosowaniem samego projektu.

Finis coronat opus- Koniec wieńczy dzieło powiedział poseł. Przegłosowany projekt ustawy między innymi likwiduje gimnazja, przywraca ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie licea ogólnokształcące oraz pięcioletnie technika.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=32&dzien=2&wyp=286&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261