Posiedzenie nr 37Na posiedzeniu numer 37 w dniu 9 marca, poseł zabrał głos w punkcie informacja bieżąca.

Poseł pytał przedstawicieli ministerstwa spraw zagranicznych między innymi o ilościowy stan kadry polskiej służby dyplomatycznej.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=37&dzien=2&wyp=82&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261