Posiedzenie nr 35Na posiedzeniu numer 35 w dniu 9 lutego, poseł zabrał głos w punkcie pytania w sprawach bieżących.

Poseł pytał przedstawicieli ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej o realizację ustawy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=35&dzien=2&wyp=166&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261