Posiedzenie nr 34Na posiedzeniu numer 34 w dniu 26 stycznia, poseł zabrał głos w punkcie pytania w sprawach bieżących.

Aleksander Mikołaj Mrówczyński pytał przedstawicieli ministerstwa infrastruktury o możliwości finansowania ze środków centralnych remontów dróg o statusie wojewódzkim, powiatowym.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=34&dzien=4&wyp=18&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=34&dzien=4&wyp=019