Posiedzenie nr 32Na posiedzeniu numer 32 w dniu 15 grudnia, poseł zabrał głos w punkcie oświadczenia.

Aleksander Mikołaj Mrówczyński oddał hołd kolejarzom ofiarom zdradzieckiej napaści Niemców w dniu 1 września 1939 roku oraz ciężkiej pracy kolejarzy w okresie PRL-u, angażującym się w powstawanie i działalność NSZZ Solidarność w dniu jubileuszu 145- lecia dworca w Chojnicach.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=32&dzien=3&wyp=246&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261