Posiedzenie nr 30Na posiedzeniu numer 30 w dniu 19 listopada, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wystąpił jako przedstawiciel Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i przedstawił stanowisko klubu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=30&dzien=2&wyp=59&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261